BẢNG THỦY TRIỀU
Từ ngày   
Đến ngày
LỊCH TÀU
Cảng Quảng Ninh được thành lập từ năm 1977, nằm ở vùng Đông Bắc của Việt Nam thuộc khu vực tam giác kinh tế trọng điểm Hà nội - Hải phòng - Quảng ninh làm nhiệm bốc xếp, chuyển tải, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ hàng hải tại khu vực Quảng Ninh
Tổng chiều dài là 36km, bao gồm 2 đoạn: - Từ phao số 0 đến Hòn Một dài 25,5 km, rộng 300 – 400m, sâu: -13 đến -20m. - Từ Hòn Một đến bến Cảng Cái Lân dài 10,5km, rộng 130m, sâu: -10m.
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 12 tháng 2011 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
Đăng nhập
Tên đăng nhập  
Mật khẩu